vina Škabar   Vina Škabar Vina Škabar

Vina Škabar

Ponikve 51 / 6210 Sežana / Slovenija

E : vina.skabar@gmail.com

www.vinaskabar.si

Darko T: +386 (0)31 389 803

Tomaž T: +386 (0)41 391 201

Andrej T: +386 (0)41 320 022

Darko T: +386 (0)31 389 803 / Tomaž T: +386 (0)41 391 201 / Andrej T: +386 (0)41 320 022